Эрүүл мэнд

дүрс 001
дүрс 002
дүрс 003

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шошго, төлбөрийн баримт хэвлэх журамд дасан зохицох,

бар код, эм, тасаг, хэргийн бүртгэл зэрэг нь үйл явцыг хөнгөвчлөх, үр ашигтай удирдлагад хүрэх боломжийг олгодог

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН