Татаж авах

Зүйл Төрөл Татаж авах
4 инчийн шошго хэвлэгч LINUX Татаж авах
4 инчийн шошго хэвлэгч MAC Татаж авах
Windows_SDK Татаж авах
IOS_SDK Татаж авах
Android_SDK Татаж авах
4 инчийн шошго принтерийн оношлогооны хэрэгсэл Татаж авах
Бар тендер (Бүх шошго хэвлэгчд тохиромжтой) Татаж авах
Төвийг сахисан баримт, гар утас, шошго хэвлэгч хэрэгсэл (Бүх 58 мм ба 80 мм принтер/2 инч ба 3 инчийн шошго хэвлэгчд тохиромжтой) Татаж авах
Winpal Receipt & Mobile & Label Printer Tool(Бүх 58мм ба 80мм принтерт/2 инч ба 3 инчийн шошго хэвлэгчд тохиромжтой) Татаж авах
4 инчийн шошго хэвлэгч ба гар утасны принтерийн WP-Q3A драйвер Жолооч Татаж авах
Төвийг сахисан баримт ба гар утасны принтерийн драйвер (58 мм ба 80 мм-ийн бүх хэвлэгч/2 инч ба 3 инчийн шошго принтерт тохиромжтой) Жолооч Татаж авах
Winpal Receipt & Mobile Printer Driver(Бүх 58мм ба 80мм принтер/2 инч ба 3 инчийн шошго хэвлэгчд тохиромжтой) Жолооч Татаж авах